fbpx

Category: Uncategorized

Danmarks Grønne Liberale Parti

De Grønnes Klimatilpasningspolitik

Samtidig med at Danmark skal accelerere den grønne omstilling mest muligt er vi nødt til at forberede vores infrastruktur, bygninger og andre fysiske værdier på en fremtid med havvandstigninger, storme og ekstrem nedbør. Mange bygninger og anlæg skal beskyttes, for eksempel med diger og større kloakker. Men i nogle tilfælde vil en beskyttelse koste så…
Read more

De Grønnes Transport- og mobilitetspolitik

Transportpolitikken skal understøtte borgernes, erhvervslivets og det offentliges mulighed for at bevæge sig frit og effektivt rundt på en klimavenlig og sikker måde, med respekt for omgivelserne (støj, luft, arealforbrug). De Grønne ønsker CO2- og partikelfri transport og mobilitet i 2040. De Grønne vil bla: Tillade kommunerne at indføre skrappe miljøzoner i de største byer…
Read more

De Grønnes Landbrugspolitik

Danmark skal have et attraktivt og bæredygtigt landbrug, der producerer sunde højkvalitetsfødevarer til forbrugerne – uden at belaste klimaet og miljøet som i dag. Det skal være et ressourcemæssigt, klimamæssigt, miljømæssigt, økonomisk, dyreetisk og socialt bæredygtigt landbrug, der kan inspirere resten af verden. De Grønne vil bla: Afbureaukratisere støtteordninger og målrette støtten til grøn omstilling…
Read more

De Grønnes 2040-vision

Vi har komponeret en beskrivelse af dagligdagen i Danmark i 2040, som er det år, hvor De Grønne mener, at Danmark skal være netto-nul udleder af CO2. Udover de billeder vi maler, forklarer vi også de samfundsforandringer og politiske tiltag der skal til, for at vi når dertil.  Der er så lang tid til 2040,…
Read more

De Grønnes Landsmøde 2020

De Grønne afholdt ordinært landsmøde d. 19. september 2020 Opdaterede pejlemærker

De Grønnes Værdier

Ansvarlig liberalisme Personlig frihed under ansvar Alle skal frit kunne leve deres liv, som de ønsker, så længe de kan forsøge sig selv og ikke skader andre, herunder fremtidige generationer. Vi tager ansvar for os selv, for vores børn og for fællesskabet Økonomisk ansvarlighed Folk skal ikke bruge flere penge, end de tjener. Investeringer lånefinansieres kun, hvis…
Read more

De Grønnes skole- og uddannelsespolitik

Hvis vi skal sikre fremtiden for Danmark, skal vi styrke uddannelsessystemet og i praksis realisere målet om et højt kvalifikationsniveau og almen dannelse hos børn og unge, når de forlader skolen. Folkeskolen skal opgraderes med fokus på sikring af elevernes basiskvalifikationer, almen dannelse og et højt læringsudbytte. Vi går ikke ind for flere timer, men…
Read more

De Grønne i Polkanalen

Jonas Holm fortæller om De Grønne i PolkanalenPolkanalen, 22.03.2020 (interviewet er optaget 04.03.2020 før Coronakrisen)

De Grønne hos Cordua & Steno

Hør Jonas Holm på besøg hos Jarl Cordua og Torben Steno d. 27.02.2020 som podcast

Partiet De Grønne: »Vi er grønne. Og liberale. I den rækkefølge«

Her kan du læse artiklen i Information, hvor vi lancerede De Grønne 20.02.2020