fbpx

Sund lovgivning

De Grønnes 6 principper for sund lovgivning
Principperne er opstillet for at sikre at lovgivning implementeres på den mest effektive måde.

 1. Tydeligt mål
  Al lovgivning bør så vidt muligt have et entydigt og konkret mål. Det gør det langt enklere at vurdere lovens potentielle effekt ved behandlingen af loven. Desuden bliver det muligt at evaluere lovens effekt efter en periode og derved politikernes reelle bidrag. 
 2. Tidlig involvering.
  De interessenter som påvirkes af loven bør inddrages så tidligt i processen som muligt. I dag sendes færdigforhandlede love ofte i høring uden intention om at lytte til interessenterne. Involvering bør ske, så den kan påvirke indholdet af loven – og i så god tid, at interessenterne har mulighed for at komme med brugbare input. 
 3. Konsekvensanalyse 
  Al lovgivning bør så vidt muligt indeholde en analyse af dens omkostninger og mulige negative konsekvenser for alle berørte interessenter. Det er ikke nok at vurdere en lovs mulige potentielle effekter og prisen for statskassen. Det er nødvendigt at anlægge en samfundsmæssig helhedsbetragtning for at kunne træffe en velovervejet beslutning. 
 4. Åbenhed
  Interessentinput, konsekvensanalyse og andre relevante dokumenter bør være en del af det tilgængelige materiale i behandlingen af loven. For Folketingets medlemmer og for offentligheden. 
 5. Test
  Når der er usikkerhed om virkningen af en lov (hvilket vil være hovedreglen), bør loven så vidt muligt implementeres i mindre skala og evt. justeres baseret på de erfaringer, man opnår før den rulles fuldt ud. Udover at øge effekten af de tiltag som faktisk udrulles, vil det gøre det nemmere at teste lidt mere risikable ideer.
 6. Evaluering
  Det bør så vidt muligt være obligatorisk at evaluere en lov i forhold til dens mål efter en på forhånd defineret periode. Hvis effekten ikke står mål med forventningerne, er det naturligt at overveje hvorvidt loven skal justeres eller skrottes. 

Al lovgivning er en intervention i danskernes liv, som også vil have negative og uforudsigelige konsekvenser. Derfor bør der kun lovgives / interveneres, når der er god grund til at tro på, at gevinsterne overstiger omkostningerne. Der bør gælde et forsigtighedsprincip for lovgivningen. Det er et liberalt forsvar af borgernes rettigheder. Det er ansvarlig formidling af fællesskabets ressourcer. Det er en forudsætning for sunde beslutninger og derfor god ledelse. Det sker al for sjældent i dag. 

Danmark præges i høj grad af de beslutninger som træffes af vores politiske ledere. Det er på tide at se beslutningsprocessen efter i sømmene for at sikre, at flere beslutninger i Folketinget sker på et solidt og åbent grundlag med fuld fokus på såvel effekt om konsekvenser. Det forventer vi af lederne i den private sektor. Det forventer vi af lederne i den offentlige sektor. Det kan vi godt tillade os at forvente af vores politikere. 

Støt De Grønne med en vælgererklæring