fbpx

De Grønnes Landbrugspolitik

De Grønnes Landbrugspolitik

Danmark skal have et attraktivt og bæredygtigt landbrug, der producerer sunde højkvalitetsfødevarer til forbrugerne – uden at belaste klimaet og miljøet som i dag. Det skal være et ressourcemæssigt, klimamæssigt, miljømæssigt, økonomisk, dyreetisk og socialt bæredygtigt landbrug, der kan inspirere resten af verden.

De Grønne vil bla:

  • Afbureaukratisere støtteordninger og målrette støtten til grøn omstilling
  • Reducere den intensive landbrugsproduktion og øge mængden af vild natur
  • Stramme dyrevelfærdsregler
  • Indføre en grøn afgift på kød og kunstgødning.
  • Arbejde for EU-importtold på foder
  • Afvikle EU’s landbrugsstøtteordninger