fbpx

De Grønnes Klimatilpasningspolitik

De Grønnes Klimatilpasningspolitik

Samtidig med at Danmark skal accelerere den grønne omstilling mest muligt er vi nødt til at forberede vores infrastruktur, bygninger og andre fysiske værdier på en fremtid med havvandstigninger, storme og ekstrem nedbør. Mange bygninger og anlæg skal beskyttes, for eksempel med diger og større kloakker. Men i nogle tilfælde vil en beskyttelse koste så meget, at det bedre kan betale sig at lade områder oversvømme.

Formålet med De Grønnes klimatilpasningspolitik er at pege på de nødvendige politiske beslutninger. Beslutninger der er så store og indgribende, at de skal tages med rettidig omhu fremfor om 50 eller 100 år, når oversvømmelserne rammer.

De Grønne vil bla:

  • Udarbejde (rullende 100 års) klimapåvirkningsplan med kategorisering af områder
  • Oprette national klimatilpasningspulje i samspil med et borgerting
  • Oprette en klimatilpasningsstyrelse
  • Inddrage Klimarådet
  • Tilføje klimatilpasningsvurdering til tilstandsrapporten
  • Oprette ekspertisecenter indenfor klimatilpasning
  • Begrænse sandfodring
  • Fremme flydende byggeri