fbpx

Nyt

De Grønnes Ekstraordinære Landsmøde 2022

De Grønne afholdt ekstraordinært landsmøde d. 27. august 2022, hvor det blev besluttet at nedlægge De Grønne for at tilslutte sig Grøn Alliance

De Grønnes Landsmøde 2021

De Grønne afholdt ordinært landsmøde d. 18. september 2020

De Grønne, Alternativet, Veganerpartiet og Enhedslisten indgår ambitiøst grønt valgforbund

Alternativet, Veganerpartiet, Enhedslisten og De Grønne gør nu fælles front i Aarhus Kommune og indgår sammen i et valgforbund. De vil sikre en reel grøn omstilling i samfundet og at vælgere kan stemme på de grønne partier uden at frygte for stemmespild.  ”Den grønne omstilling er ikke bare en god idé, det er en uomtvistelig nødvendighed…
Read more

De Grønnes Klimatilpasningspolitik

Samtidig med at Danmark skal accelerere den grønne omstilling mest muligt er vi nødt til at forberede vores infrastruktur, bygninger og andre fysiske værdier på en fremtid med havvandstigninger, storme og ekstrem nedbør. Mange bygninger og anlæg skal beskyttes, for eksempel med diger og større kloakker. Men i nogle tilfælde vil en beskyttelse koste så…
Read more

De Grønnes Transport- og mobilitetspolitik

Transportpolitikken skal understøtte borgernes, erhvervslivets og det offentliges mulighed for at bevæge sig frit og effektivt rundt på en klimavenlig og sikker måde, med respekt for omgivelserne (støj, luft, arealforbrug). De Grønne ønsker CO2- og partikelfri transport og mobilitet i 2040. De Grønne vil bla: Tillade kommunerne at indføre skrappe miljøzoner i de største byer…
Read more

De Grønnes Landbrugspolitik

Danmark skal have et attraktivt og bæredygtigt landbrug, der producerer sunde højkvalitetsfødevarer til forbrugerne – uden at belaste klimaet og miljøet som i dag. Det skal være et ressourcemæssigt, klimamæssigt, miljømæssigt, økonomisk, dyreetisk og socialt bæredygtigt landbrug, der kan inspirere resten af verden. De Grønne vil bla: Afbureaukratisere støtteordninger og målrette støtten til grøn omstilling…
Read more

De Grønnes 2040-vision

Vi har komponeret en beskrivelse af dagligdagen i Danmark i 2040, som er det år, hvor De Grønne mener, at Danmark skal være netto-nul udleder af CO2. Udover de billeder vi maler, forklarer vi også de samfundsforandringer og politiske tiltag der skal til, for at vi når dertil.  Der er så lang tid til 2040,…
Read more

De Grønnes Landsmøde 2020

De Grønne afholdt ordinært landsmøde d. 19. september 2020 Opdaterede pejlemærker

De Grønnes Værdier

Ansvarlig liberalisme Personlig frihed under ansvar Alle skal frit kunne leve deres liv, som de ønsker, så længe de kan forsøge sig selv og ikke skader andre, herunder fremtidige generationer. Vi tager ansvar for os selv, for vores børn og for fællesskabet Økonomisk ansvarlighed Folk skal ikke bruge flere penge, end de tjener. Investeringer lånefinansieres kun, hvis…
Read more

De Grønnes skole- og uddannelsespolitik

Hvis vi skal sikre fremtiden for Danmark, skal vi styrke uddannelsessystemet og i praksis realisere målet om et højt kvalifikationsniveau og almen dannelse hos børn og unge, når de forlader skolen. Folkeskolen skal opgraderes med fokus på sikring af elevernes basiskvalifikationer, almen dannelse og et højt læringsudbytte. Vi går ikke ind for flere timer, men…
Read more