fbpx

Pejlemærker

 1. Mest muligt personlig frihed under ansvar
  Alle skal frit kunne leve deres liv, som de ønsker, så længe det ikke direkte eller indirekte skader andre, herunder fremtidige generationer
 2. Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling
  Den grønne omstilling skal accelereres dramatisk (>x5), og bør så vidt muligt tænkes ind i al politik. Danmark skal være netto-nul-udleder af CO2 i 2040. Danmark skal være netto-nul udleder inkl. indirekte udledninger i 2050.
 3. Det skal kunne betale sig at være grøn
  Staten skal styrke incitamenter til at træffe de grønne valg af egen fri vilje. Dette skal ske gennem aktiv regulering, skatter og afgifter, som fx lavere skat på arbejde og højere skat på CO2 og anden forurening. Borgere og virksomheder skal selv betale for den forurening og klimabelastning, som deres forbrug og produktion medfører.
 4. Det samlede skattetryk skal ikke øges
  Stigende grønne afgifter skal kombineres med målrettede grønne afgiftslettelser, lavere skat på arbejde og en ligeligt fordelt grøn check
 5. Den grønne omstilling skal være socialt retfærdig
  Den grønne omstilling skal så vidt muligt gennemføres, uden at den sociale ulighed øges
 6. Enkel lovgivning
  Gennemskuelig lovgivning med færre regler. Afskaffelse af millimeterretfærdighed.
 7. Holdbar lovgivning
  Lovgivning skal laves med brede flertal henover midten.

Støt De Grønne med en vælgererklæring:

Bliv medlem