fbpx

Pejlemærker

Danmarks Grønne Liberale Parti

  1. Personlig frihed, sålænge det ikke skader andre, herunder fremtidige generationer.
  2. Staten skal korrigere markedsfejl gennem aktiv regulering, skatter og afgifter. Vi skal selv betale for den forurening og klimabelastning, som vores forbrug medfører
  3. Det skal kunne betale sig at være grøn
  4. Den grønne omstilling skal accelereres dramatisk (>x5) og bør tænkes ind i al politik
  5. Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling og være netto-nul-udleder af CO2 i 2040.
  6. Lovgivning bør laves med MINIMUM et parti fra “rød blok” og et fra “blå blok”
  7. Lavere skat på arbejde. Højere skat på CO2 og anden forurening
  8. Det tilstræbes at holde det samlede skattetryk uændret
  9. Den grønne omstilling skal så vidt muligt gennemføres, uden at den sociale ulighed øges
  10. Vi skal opføre os ordentligt – som borgere og som politikereBliv medlem