fbpx

Vi bruger jorden bæredygtigt

Kan du se dig selv i visionen? Forestil dig:
I 2040 har naturen fået frit løb, og vi dyrker kun jorden, hvor det giver mening. Vi behandler dyrene med respekt, og biodiversitet er et mål i sig selv. Vi anvender landets arealer mere klogt ved at definere en række zoner, som inddeler landskabet efter de naturlige forhold. Vådområder er genskabt, dyr græsser på enge, og magre jorde bruges til solenergi eller genetableres til natur. Dermed sikrer vi en naturlig, effektiv og smart arealanvendelse, som gavner biodiversiteten, klimaet og borgerne.

Danmark skal sikre sin naturarv ved at anvende arealerne efter deres jordbundsforhold. Vores samlede viden fra mange års landbrugsproduktion giver grundlag for en fornuftig arealanvendelse. Danmark skal sprudle af biodiversitet, økosystemer i balance, smukke landskaber og rekreativ udfoldelse.

De Grønne ønsker at genbesøge metoderne bag Planloven, så de forskellige landskabstyper kan blomstre op igen og være til langsigtet, bæredygtig nytte. Vi ønsker, at alle relevante ministerier deltager i den overordnede planlægning for at sikre helhedshensynene. Danmark skal inddeles i et antal zoner, som definerer mulig arealanvendelse under langsigtet hensyntagen til naturen og klimaforandringerne. Oprindelig natur, aktiv oversvømmelse, prioriteret kystsikring, smart landbrug mv. er begreber som De Grønne ønsker indarbejdet i landsplanlægningen. 

Landbrugsproduktion af både afgrøder og husdyr er baseret på respekt for vores klima, natur­typer, jordbund og vandmiljø. Der vil opstå grønne jobs inden for genetablering af natur og lokale tilpasninger af jordbruget.

Mindre intensiv arealanvendelse – Mere planlægning i pagt med naturen

Næste: Vores fødevarer er bæredygtige

Støt De Grønne med en vælgererklæring:

Bliv medlem