fbpx

Danmark i forstærket internationalt samarbejde

Kan du se dig selv i visionen? Forestil dig:
Du ser en nyhedsudsendelse i år 2040. En ny opgørelse viser, at EU’s klimatold har presset halvdelen af verdens lande til en hurtigere grøn omstilling, end ellers planlagt. Udsendelsen omtaler også danskfinansierede solcelleanlæg og elnet i Kenya, som vil øge landets andel af grøn strøm til 100%. Næste dag når du køber ind, får du øje på klimamærkningen på en kenyansk te: Teen har topkarakter. Den koster endda lidt mindre end teen fra Indien, som er belagt med klimatold, fordi Indien stadig har fossile kraftværker.

Danmark skal være en stærk international rollemodel for grøn omstilling.

De Grønne ønsker et styrket internationalt samarbejde – nordisk, europæisk og globalt.

Danmarks ulandsbistand skal bruges aktivt til at hjælpe andre lande med at omstille sig til klimavenlig økonomisk aktivitet. 

Udover, at ulande vil blive ramt af klimaforandringer, vil de også blive ramt af de rige landes grønne omstilling, som vil reducere efterspørgslen på deres varer. Derfor ønsker De Grønne at hæve Danmarks ulandsbistand fra de nuværende 0,7% til 1%, og at mindst halvdelen af bistanden skal målrettes lokal grøn omstilling.

Danmark skal i alle internationale sammenhænge være foregangsland og påvirkningsfaktor for grøn omstilling. 

Danmark skal gøre en stor indsats for, at EU går forrest på klimaområdet – blandt andet med en klimatold, som afspejler eksportlandets klimabelastning.

Ingen eksport af Danmarks klimaaftryk – Mere international klimahandling

Næste: Vi bruger jorden bæredygtigt

Støt De Grønne med en vælgererklæring:

Bliv medlem